Corona maatregelen bij Het Zonnelicht

Iedere huurder/docent/trainer, als wel deelnemer, is verantwoordelijk om de afspraken van de overheid en het RIVM na te komen. Een samenvatting van deze afspraken zal Het Zonnelicht bij de reservering per mail toevoegen.

Voor uitgebreide informatie zie:
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/werk/contactberoepen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/.

Er geldt een maximum aantal van 12 personen binnen in het meditatiehuis exclusief docent.

Het Zonnelicht zal zorgen dat materialen, deuren klinken, toilet iedere dag goed schoongemaakt worden en dat de ruimte steeds goed gelucht wordt.

Bij de ingang meditatiehuis zal een desinfecteer spray staan, zodat iedereen die naar binnen gaat, zijn handen kan ontsmetten.

Er mag steeds maar 1 persoon in het halletje staan/zijn. Dus wacht buiten of in de meditatiezaal, totdat het halletje leeg is. En er mag steeds maar 1 persoon in het theehuis zijn.

Docent/trainer zet de schuifdeuren van te voren open en legt van te voren de benodigde spullen en matjes klaar voor de deelnemers op 1 ½ m afstand van elkaar en ruimt na afloop zelf alle gebruikte spullen weer op.

Er wordt geen gebruik gemaakt van de kleedkamer en het theehuis om te gaan zitten.
Bij goed weer kan men in de bamboetuin zitten of buiten aan tafel in de theetuin op gepaste afstand.

Thee kan alleen door de docent meegenomen worden in het meditatiehuis of na afloop buiten gedronken worden. Docent zorgt zelf dat alle kopjes na afloop goed afgewassen worden.

Steeds niet meer dan 2 personen in het theehuis.

Bij de bekende ( onderstaande) klachten uiteraard thuis blijven.
Heb jij of heeft iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose corona gehad?
Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts, hoesten, (neus)verkoudheid, niezen, keelpijn, kortademigheid of benauwdheidsklachten?