Satsang bijeenkomsten

Het Zonnelicht wil graag een plek zijn, waar men kan samen komen
om het diepe verlangen naar geluk, vrijheid, vreugde, liefde, ‘waarheid’ te realiseren.
Van oorsprong heette dit samenkomen Satsang:
samen zijn met Sat, de waarheid en was dit in de vorm van de Goeroe en discipel.

Tegenwoordig zijn er steeds meer leraren of ‘gewone mensen’,
die herkennen wie/wat ze ten diepste zijn en ons de weg willen wijzen, naar onze ware natuur.
Ieder op zijn/haar unieke manier, in hun eigen woorden en of manier van zijn.
Deze bijeenkomsten gaan over Zelfrealisatie en Non dualiteit

Non-dualiteit   Zelfrealisatie   Satsang

Wat is Non-Dualiteit

Met de term non-dualisme of non-dualiteit wordt bedoeld dat de werkelijkheid,
die zich als tweevoudig aan ons schijnt voor te doen, in essentie één is (non-duaal).
Het woord vindt zijn oorsprong in het Latijnse duo, dat ‘twee’ betekent, en wordt gebruikt als vertaling van de term advaita.
Advaita is een Sanskrietwoord dat “de afwezigheid van tweeheid” betekent.

Wat is Zelfrealisatie
Men kan zich gaan realiseren dat de hoogste werkelijkheid van het eigen zelf-zijn en die van de wereld/kosmos identiek zijn.
Je beseft dat alles een is, niet afgescheiden en dat de werkelijkheid conceptloos is.
Zelfrealisatie is het je realiseren van je ware natuur als bewustzijn.
Praktisch vertaald naar het alledaagse bestaan betekent dit een einde aan lijden.

Wat is Satsang

Ramana Maharshi over Satsang:
“Satsang betekent samen zijn met sat, de Waarheid.
Een nog betere omschrijving voor Satsanga (satsang) is samen zijn met de ongemanifesteerde Waarheid (Satya). 

De essentie van Satsang is de openbaring van datgene wat in voortdurende stilte altijd aanwezig is.
Het is de herkenning van dit als je ware natuur: bewustzijn, zijn, vrede, liefde, licht …
Het is de realisatie: Ik ben Dit!

 

Bijeenkomsten over Non dualiteit en Zelfrealisatie (Satsang)

Meeting met Milo

Milo van Het NU Centrum houdt meetings bij Het Zonnelicht. Als je ernaar verlangt verder te gaan dan het verhaal van je leven en meer vrijheid, geluk, gemak een stroming van liefde wenst te ontdekken, dan begeleidt Milo je vanuit een diepe vreugde naar de ‘directe benadering’ van zelfrealisatie.

Workshop out of the mind

Erik van Zuydam geeft de workshop Out of the Mind. Tijdens de workshop ontdek je wat de diepere mechanismen zijn die ten grondslag liggen aan onze denkverslaving en hoe je die kunt doorbreken. In de kern komen alle menselijke problemen voort uit de identificatie met een fictief psychologisch zelf (het ego) en dat de enige werkelijke oplossing ligt in het doorbreken van de identificatie met dit denkbeeldige ‘ik’.

Choose Again

Lieve Michels geeft Choose Again bijeenkomsten. De ‘6 stappen naar vrijheid’ van Diederik Wolsak is een proces dat leidt naar de heelheid in jou. Met de 6 stappen kom je terecht bij wat je onbewust denkt over jezelf.  Die beperkende overtuigingen zijn iets wat je als kind reeds hebt vastgelegd vanuit angst, en daarna diep weggestoken.  Dit proces kan die gedachte transformeren naar een ervaring van heelheid, vrijheid, vrede.

Zie de Satsang agenda

MEETINGS MET MILO
 https://www.hetnucentrum.nl/event/

WORKSHOPS OUT OF THE MIND MET ERIK VAN ZUYDAM
http://www.inzicht-nu.nl/

CHOOSE AGAIN workshop met LIEVE MICHEL
http://www.lievemichels.be/index.php