Zomervakantie Stilte-dagen
van maandag 22 t/tm donderdag 25 juli

Poort open van 7.00 uur in de ochtend tot 12.00 in de middag.
Iedere dag om 9.00 gezamenlijk reciteren van de Gayatri mantra.
Inloop vrij, je kan op ieder moment binnenkomen of weggaan.
Na 12 uur tijd voor koffie- en thee.
Vrijwillige bijdrage.

Elke maandag Stilte-dag

na de zomervakantie beginnen we weer op maandag 19 augustus 

Het Zonnelicht wil graag een fijne plek zijn om de ont-moeting met onze ware natuur,
het Licht in ons, op allerlei manieren mogelijk te maken, zodat we vreugde en liefdevoller het leven
kunnen gaan beleven en er als vanzelf een meer vredevollere samenleving ontstaat.
Het Zonnelicht stelt haar poort daarom iedere maandag hiervoor open en wil iedereen de
gelegenheid bieden, om op deze mooie plek gewoon te kunnen zijn,
in alle stilte en rust, zonder iets te moeten, waar je je aandacht echt op
en bij het wezenlijke van jezelf kunt/mag houden
… waar je jezelf (en de ander) mag ont-moeten …

Hoe ziet de Stilte-dag er praktisch uit

Poort is open vanaf 7.00 uur tot 19.00 uur.
Je kunt de gehele dag vrij in en uit lopen.
Je kunt mediteren in het meditatiehuis of in de bamboetuin in stilte wandelen of zitten.
Het is stil in het meditatiehuis, de bamboetuin en in de kleedruimte, daar wordt niet gepraat.
Mediteren in het meditatiehuis, kan op alle manieren.
Ook kan je gewoon gaan rusten/liggen op de yogamatten maar alles in stilte.
Bij binnenlopen of weggaan meditatiehuis, dit zo zachtjes mogelijk doen.
Dit ook bij het sluiten van de grote poort. In het theehuis en in de theetuin kan zachtjes gepraat worden.
Er is gratis koffie/thee. Eten zelf meenemen.
Wil je graag in stilte blijven, dan kun je in de kleedruimte thee drinken of wat eten.
Geen kopjes en of eten meenemen naar meditatiehuis of de bamboetuin.
Voor de gehele dag gelden de huishoudelijke regels, zoals op de website vermeld.

Gezamenlijk mediteren 

Er is een gezamenlijke meditatie van
9.00 tot 11.00 uur en van 13.00 tot 15.00 uur .

We starten om 9.00 uur met het reciteren van de Gayartri mantra
waarna we als vanzelf in de Stilte vallen.

Deze Stilte-dag is gratis
een vrijwillige bijdrage/dana is altijd welkom 🙂

—————————————————————-

Ieder maandagavond -behalve de 1e v/d mnd- is er een Sat-Zangavond
van 19.30-21.30 uur
klik op Sat-Zangavond