Satsang – Non dualiteit bijeenkomsten

 

Het Zonnelicht wil graag een plek zijn, waar men kan samen komen
om het diepe verlangen naar geluk, vrijheid, vreugde, liefde, ‘waarheid’ te realiseren.
Van oorsprong heette dit samenkomen Satsang:
samen zijn met Sat, de waarheid en was dit in de vorm van de Goeroe en discipel.

Tegenwoordig zijn er steeds meer leraren of ‘gewone mensen’,
die herkennen wie/wat ze ten diepste zijn en ons de weg willen wijzen, naar onze ware natuur.
Ieder op zijn/haar unieke manier, in hun eigen woorden en of manier van zijn.
Deze bijeenkomsten gaan over Zelfrealisatie en Non dualiteit.

Wat is Non-Dualiteit

 

Met de term NON DUALISME of NON-DUALITEIT wordt bedoeld dat de werkelijkheid,
die zich als tweevoudig aan ons schijnt voor te doen, in essentie één is (non-duaal).
Het woord vindt zijn oorsprong in het Latijnse duo, dat ‘twee’ betekent, en wordt gebruikt als vertaling van de term advaita.
Advaita is een Sanskrietwoord dat “de afwezigheid van tweeheid” betekent.

Wat is Zelfrealisatie

 

Men kan zich gaan realiseren dat de hoogste werkelijkheid van het eigen zelf-zijn en die van de wereld/kosmos identiek zijn.
Je beseft dat alles een is, niet afgescheiden en dat de werkelijkheid conceptloos is.

ZELFREALISATIE IS HET JE REALISEREN VAN JE WARE NATUUR ALS BEWUSTZIJN.

Praktisch vertaald naar het alledaagse bestaan betekent dit een einde aan lijden.

Wat is Satsang

 

Ramana Maharshi over Satsang:

‘SATSANG BETEKENT SAMEN ZIJN MET SAT, DE WAARHEID’

Een nog betere omschrijving voor Satsanga (satsang) is samen zijn met de ongemanifesteerde Waarheid (Satya).
De essentie van Satsang is de openbaring van datgene wat in voortdurende stilte altijd aanwezig is.
Het is de herkenning van dit als je ware natuur: bewustzijn, zijn, vrede, liefde, licht …
Het is de realisatie: Ik ben Dit!