Stiltedag

Iedere maandag Stiltedag

Hoe ziet de Stiltedag eruit?

Poort is iedere maandag open vanaf 9.00 uur tot 19.00 uur.
In die tijd kun je vrij in- en uit lopen.
Je kunt mediteren, op je eigen wijze in het meditatiehuis of in de bamboetuin wandelen of in stilte ergens zitten – zijn.

Het is fijn als je zoveel mogelijk in stilte blijft.

In de tuinkas staat thee en iets lekkers klaar.
Eten kun je e.v.t zelf meenemen.

Geen koffie en of eten meenemen naar het meditatiehuis (thee of water mag wel).
Voor deze dag gelden de Huishoudelijke regels
zoals op de website vermeld.

Samen Mediteren?

Vind je het fijn om samen te zitten?
Kom dan tussen 9.00 -11.00 uur.

De stilte dag is gratis,
een vrijwillige bijdrage is welkom.

De Stilte dag gaat het hele jaar door,
behalve in de zomervakantie.

Waarom een Stiltedag?

Het Zonnelicht wil een fijne plek zijn om de ont-moeting met ons diepere wezen … de stilte in ons …
het Innerlijk Licht- de Boeddha Natuur – Bewustzijn,
dat wat niet goed te benoemen is,
te verdiepen en te verlevendigen

Het wil iedereen de gelegenheid bieden
om op deze mooie plek in stilte te kunnen zijn,
in alle rust, zonder iets te moeten.